Friday, May 6, 2011

Biodata Musuh Kita


Dengan nama Allah swt Yang Maha Mulia, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, rezeki serta hidayah kepada hamba-hamba-Nya agar kita sentiasa beribadah kepada-Nya. Selawat dan salam kapada junjungan besar, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat tercinta

Sudah kita ketahui siapa itu iblis laknatullah, musuh manusia yang nyata. Seharusnya kita berwaspada atas tipu daya iblis dan jangan termasuk dari rakan,pembantu,sahabat dan sebagainya.

Nama : Iblis

Kedudukan : Pemimpin tertinggi syaitan jin dan syaitan manusia.

Nama Gelaran : Laknatullah

Lahir :Sebelum Dicipta Nabi Adam AS

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: “Bersujudlah kamu kepada Adam”; maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud” (Al-A’raf:11)

Tempat tinggal
:Tempat-tempat yang kotor, tandas, dan rumah-rumah manusia yang terdapat gambar & patung, serta rumah yang tidak disebutkan Nama Allah ketika orang memasukinya.
“Apabila salah satu di antara kamu bangun dari tidur hendaknya berwudhu dan mengeluarkan air hidung tiga kali kerana sesungguhnya syaitan bermalam di lubang hidungnya.” (HR. Muslim 1/146).
“Sesungguh syaitan itu berjalan di dlm diri anak Adam melalui aliran darah.”
Jabir bin Abdillah berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila sudah hampir tenggelamnya matahari, maka boleh kamu lepaskan anak-anakmu dan tutuplah pintu rumah dan bacalah bismalah, kerana syaitan tidak boleh membuka rumah yang tertutup.” (HR. Bukhari 7/145)
Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : (Sesungguhnya kami para) Malaikat tidak masuk rumah yang didalamnya ada anjing dan gambar” (HR Bukhari & Muslim, dengan lafaz Muslim). Dalam riwayat Ibnu Umar “(Sesungguhnya kami para) Malaikat tidak masuk rumah yang didalamnya ada anjing dan gambar.”.
Dari Zaid bin Khalid dari Abi Talhah secara marfu’: “Malaikat tidak akan masuk rumah yang didalamnya ada anjing dan patung (gambar).” (HR Muslim).

Kemampuan : Tidak dapat mengetahui yang ghaib, namun dia dapat berubah bentuk menyerupai wujud manusia, hantu, anjing hitam, ular atau wujud lainnya.
“Katakanlah: ‘Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah’, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.” (Lihat QS.An-Naml: 65)
“Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia tersungkur, tahulah jin itu bahawa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.” (lihat QS.Saba:14)
Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya di Madinah terdapat golongan jin yang telah masuk Islam, maka jika kalian melihat sebagian mereka –dalam wujud ular– berilah peringatan tiga hari. Dan apabila masih terlihat olehmu setelah itu, bunuhlah ia, kerana sebenarnya dia adalah syaitan.” (HR. Muslim no. 2236 dan 139 dari Abu Sa`ib, maula Hisyam bin Zuhrah) [3]

Agama :Kafir

Bentuk rupa : Ghaib, ia dan keturunannya tidak mudah dilihat.
“Sesungguhnya ia (syaitan) dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak boleh melihat mereka.” (Al-A’raf: 27)

Sifat :Sombong.
“Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?’ Iblis menjawab, ‘Aku lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan aku dari api sedang Engkau ciptakan dia dari tanah’ (Lihat QS.Al-A’raf: 12)

Bahasa: Dapat mengetahui semua bahasa manusia, punya kemampuan membaca, memahami, berbicara dan berkomunikasi.

Jurucakap: Paranormal, Dukun, Bomoh dan penyebar ideologi-ideologi sesat.
…kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita)yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang (QS.Al Hijr:18)
“Dan bahawasanya ada beberapa orang laki-laki diantara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki diantara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.” (Al-Jin: 6) (Lihat Qa’idah ‘Azhimah, hal. 152)
“Syaitan memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitan angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka”. (An-Nisaa’:120)

Pembantu :Kaum wanita yang menampakkan aurat

Rasulullah SAW bersabda : “Wanita itu adalah aurat, apabila ia keluar rumah maka syaitan menghias-hiaskannya (membuat indah dalam pandangan laki-laki sehingga ia terfitnah)”. (HR. At Tirmidzi, disahihkan dengan syarat Muslim oleh Asy Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi`i dalam Ash Shahihul Musnad, 2/36).
Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian berketurunan (generasi) di atasnya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Maka berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita, kerana awal fitnah yang menimpa Bani Israil dari wanitanya.” (Shahih, HR. Muslim)
“Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnahnya wanita.” (Shahih, HR. Bukhari dan Muslim)

Masa Bekerja: Sampai hari kiamat.
“Iblis berkata: “Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan” (Lihatlah QS.Shaad:79)

Kaki Tangan : Orang kafir, Fasik, Murtad, dan Munafik.
“Orang-orang membazir adalah saudara-saudara syaitan” (Al-Isra:27).

Kekasih di Dunia: Para penjudi, peminum arak, penzina dan mereka-mereka yang membuat maksiat kepada Allah Ta’ala.
“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan berjudi itu dan menghalangi kamu untuk untuk mengingat dan solat”. (Al-Maa’idah:91)

Musuh utama: Para Nabi dan Ulama yang memikul tugas kenabian.

“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh(mu)”. (Lihat QS.Fathir:6)
“Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yaitu syaitan-syaitan manusia dan jin sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yg lain perkataan-perkataan yg indah-indah utk menipu” (Al-An’am:112).

Musuh Ketat: Setiap orang mukmin.
“Maka kami berkata: “Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari syurga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka”. (Thaha:117)

Hobi : Berbuat jahat, merosak dan menjerumuskan manusia dan Jin ke dalam kekufuran dan menyesatkan mereka sejauh-jauhnya.
“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar” (Lihat QS.An-Nur: 21)

Cita-Cita: Menjadikan seluruh manusia dan jin menjadi sesat dan kafir dan menjadi pengikutnya.
“Iblis berkata: “Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahawa aku sesat pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya”. (lihat QS.Al-Hijr:39)
Selepas melihat data Iblis di atas, mari kita muhasabah diri kita janganlah termasuk dalam senarai.

Semoga Allah memelihara kita dari terpesong ke jalan mungkar dan dilindungi dari segala godaan dan gangguan Iblis laknatullah serta konco-konconya.
Read more...

Tuesday, May 3, 2011

Osama Vs Obama


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Pemelihara sekalian alam. Selawat disertai salam ke atas yang paling mulia di antara Rasul-rasul, Nabi Muhammad Rasul yang Amin, dan atas sekalian keluarga dan sahabat-sahabat baginda s.a.w. Selawat dan salam buat Rasul junjungan, juga buat keluarga dan sahabat-sahabat baginda s.a.w yang telah menjualkan jiwa dan harta mereka kepada Allah s.w.t demi ketaatan dan kecintaan mereka kepada Allah s.w.t dan Rasul-Nya serta berjihad pada jalan-Nya

“Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, iaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam seksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), nescaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik” [Al-Maidah :80-81].

Berita kematian Osama Ben Laden yang ditembak di Abbottabad, Pakistan oleh pasukan Operasi Khas di Pakistan yang bekerjasama dengan Agensi Perisikan Amerika(CIA) AS adalah sesuatu yang mengejutkan dunia terutama dunia Islam. Mimpi ngeri pemimpin Amerika Syarikat sejak zaman George W. Bush kini seakan berakhir pada zaman Obama.
Samada benar Osama ben Laden yang terbunuh itu adalah Osama yang sebenar ataupun tidak, cerita ini akan terus menjadi berita sensasi untuk dibahaskan dalam media-media massa dan media elektronik. Bagi Amerika, apa sahaja boleh terjadi, berita yang benar boleh menjadi palsu dan berita yang palsu boleh dibuktikan kebenarannya. Kalau sekadar gambar atau video untuk dijadikan bukti bukan suatu masalah bagi Amerika. Mereka mempunyai pakar dan bijak pandai yang boleh memanipulasikan apa sahaja demi untuk kepentingan dan tembolok politik mereka. Itulah Amerika yang memang terkenal dengan filem-filem propaganda keluaran Hollywood yang sentiasa memperbodoh para penontonnya.

Berita kematian Osama Ben Laden merupakan satu bonus kepada Obama dalam usaha kempen mempertahankan jawatan Presiden. Obama kalau tersilap sebutan namanya boleh jadi Osama, cuma beza pada huru “b” dan “s” tidak ada apa perbezaan dengan presiden-presiden Amerika yang lain. Mereka hanya mengikut telunjuk dan menjadi alat puak-puak yahudi laknatullah untuk memperkembangkan pengaruh zionis disamping menindas negara dan umat Islam. Lihatlah bagaimana tindakan Amerika dalam isu negara Palestine. Saban hari berita pencerobohan Israel laknatullah di bumi Palestine kita lihat dan dengar. Pembunuhan demi pembunuhan rakyat Palestine di bumi sendiri tidak pernah digembar gemburkan oleh pihak Amerika. Kalau Amerika benar-benar mencanangkan yang ia sebuah negara yang ingin menegakkan keamanan dunia sejagat, mengapa mereka tidak pernah menghantar campurtangan ketenteraan mengganyang Israel yang secara terang-terangan membunuh golongan rakyat Palestine yang tidak berdosa dan hanya bersenjatakan batu dan kayu? Sebaliknya Amerika cuba menjadi hero menyelesaikan masalah dan konflik di negara-negara seperti Libya, Tunisia, Sudan dan Syria. Sedangkan sebelum ini Amerikalah negara yang bertanggungjawab mengkucar-kacirkan serta memusnahkan negara Iraq dan Aghanistan. Ternyata berita kematian Osama ini merupakan modal kempen yang besar bagi Obama dalam mengekalkan kedudukkannya di White House.

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka” [Al-Baqarah :120].

Sebenarnya, hingga ke hari ini dunia tidak pernah dapat membuktikan sama ada Osama benar-benar bersalah ataupun tidak. Apakah benar Osama dan pertubuhan Al Qaeda benar-benar bertanggungjawab terhadap serangan 11 September. Terdapat beberapa bukti dan saksi yang sanggup menjelajah ke serata dunia menceritakan tentang peristiwa 11 September hanya satu konspirasi politik terutama mereka yang pro yahudi namun ia dipandang sepi oleh pihak pemerintah US. Keganasan demi keganasan yang berlaku sering dikaitkan dengan Al Qaeda dan Osama sebenarnya tidak lebih hanya merupakan provokasi dan dakyah jahat pihak barat terutama Amerika Syarikat untuk menjatuhkan semangat perjuangan orang-orang Islam mempertahankan negara mereka dari dicerobohi . Ia juga dijadikan satu lesen besar oleh US yang mendakwa menjadi polis dunia untuk masuk ke mana-mana negara yang kononnya menjadi pangkalan pengganas tanpa prejudis.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali(mu); sebahagian mereka menjadi wali bagi yang lain.Dan barangsiapa di antara kamu mengangkat mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” [Al-Ma’idah :51]

Walaupun Osama dianggap oleh kebanyakkan orang sebagai pengganas, namun kekentalan, istiqamah dalam perjuangan dan juga ketabahannya mempertahankan negara-negara yang ditindas Amerika bersama sekutunya tidak mungkin hilang dari lipatan sejarah. Dari seorang yang punya kedudukan dan bergelar jutawan, beliau sanggup menanggalkan baju kemewahan, bengun mengangkat senjata dan berjuang menentang kebatilan. Biar beliau dituduh pengganas oleh kebanyakkan masyarakat bahkan ada dikalangan orang Islam sendiri yang melabel beliau dengan gelaran demikian namun beliau tidak pernah patah semangat. Kita ingin lontarkan persoalan kepada pihak Amerika dan sekutunya, apa tindakan yang diambil mereka terhadap pembunuh Syekh Ahmad Yassin iaitu Pemimpin HAMAS yang lumpuh dan buta mata kanannya. Syekh Ahmad yassin dibom hingga berkecai jasadnya namun sehingga kini tiada pembelaan di atas pembunuhan beliau. Nauzubillah.

Amerika dan sekutunya hanya mahu jadi pemimpin dan polis dunia kepada negara yang dapat memberi keuntungan kepada negara mereka sahaja. Sememangnya, Amerika dan sekutunya bijak memanipulasikan berita dan suasana . Mereka boleh lakukan apa sahaja untuk membuat semua orang mempercayai mereka. Lihatlah kepada sejarah negara kita dahulu, bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan awal seperti Tok Janggut, Mat Kilau, Dato’ Bahaman, Tok Gajah, Rosli Dhoby dan sebagainya telah digelar oleh pihak British sebagai pemberontak sebagai syarat untuk menghalalkan mereka membunuh dan menangkap para pejuang ini. Ahli-ahli sejarah barat menanam dan menyemai ke dalam minda masyarakat kita ketika itu dengan melabel para pejuang ini sebagai pengkhianat dan pemberontak dalam usaha meyuburkan benih kebenciaan.

Di saat semua negara di dunia mengucapkan tahniah ke Amerika kerana berjaya membunuh Osama Ben Laden, hanya HAMAS dan Iran sahaja menyuarakan pandangan yang berlainan. Obama mungkin boleh tidur lena untuk sehari sahaja kerana selepas ini, mungkin akan ada seribu orang Osama lagi yang perlu diburunya.

Firman Allah : Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah keberuntungan yang besar.
(As Shaff 10-12)

Semoga Allah mencucuri roh OSAMA BEN LADEN. Al Fatihah
Read more...

Lontaran Pendapat

 
Ayyuha'l Walad ™ © 2010 Template Design By Asa's Company